КАЗНА ИЛИ УЧЕЊЕ ДИСЦИПЛИНИ

Да ли је могуће васпитати дијете без примјене казне?
Знате ли која је разлика између диспилине и казне?

Казна има за циљ да се понашање дјетета више не понавља. Кажњавање изазива брзу промјену

дјететовог понашања, али је промјена кратког трајања.
Казном дијете учимо шта не смије , али га не учимо шта треба и смије радити.
Дисциплина је учење и усмеравање дјеце, њена сврха огледа се у учењу дјетета да контролишу своје понашање. Учење дисциплини пружа помоћ дјетету да се суочи са посљедицама свог понашања, да научи шта је добро , а шта не, те да научи прихватити одговорност за своје понашање.

Погледајте флајер Казна или учење дисциплини