Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју

  •  Право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју имају дјеца и омладина са физичким, менталним, чулним или комбинованим сметњама у развоју код којих је извршена процјена потреба и усмјеравање дјеце и омладине, а која су послије завршене основне школе, а најкасније до навршене 30. године живота, укључена у процес образовања, а то право не могу остварити по другом основу.
  • Право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју остварује се у виду накнада за: трошкове смјештаја и трошкове градског, односно међуградског превоза у висини износа цијене мјесечне карте.
  • Дјеци и омладини упућеној на образовање ван мјеста пребивалишта, осим трошкова признају се трошкови превоза до мјеста пребивалишта једном мјесечно у висини стварних трошкова најниже цијене карте јавног саобраћаја.

Првостепена стручна комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју која ради при Центру, упућује лице са сметњама у развоју на оспособљавање за рад (смјештај у установу). Ово право уређено је Законом о социјалној заштити, Правилником о учешћу сродника у трошковима издржавања, смјештаја у установу и збрињавања у хранитељску породицу и Правилником о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју.


Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју

  • фотокопија личне карте
  • увјерење о редовном школовању
  • налаз и мишљење стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју