Насиље, злостављање и
занемаривање дјеце

Насиље се дефинише као сваки облик понашања према дјетету које има за циљ повређивање или наношење бола, било физичког или психичког, запостављање и/или занемаривање дјетета, малтретирање и/или било који облик експлоатације дјетета , укључујући и сексуалну експлоатацију.

Облици насиља над дјецом:

  • Физичко насиље
  • Емоционално/психичко насиље
  • Социјално насиље
  • Сексуално насиље и злоупотреба
  • Насиље коришћењем информационих технологија

Физичко насиље – понашање у којем се примјењује физичка сила и које има за намјеру да нанесе одређени, па макар и најмањи степен бола и/или неугодности , што доводи до дтварног или потенцијалног повређивања дјетета ( ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна, гребање, штипање и слично.

Емоционално/психичко насиље – однос или понашање којим се запоставља , угрожава, подцјењује вријеђа и/или вербално напада личност дјетета и испољавају негативна осјећања према њему ( омаловажавање, игнорисање, вријеђање, застрашивање, уцјењивање, називање погрдним именима, приписивање кривице за проблем, оговарање, подсмијавање, исмијавање дјететовог изгледа или неких његових особина, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, пријетња, ограничавање кретања дјетета, уништавање или оштећење дјететових ствари , наметање осјећања да су нежељена, безвриједна, невољена.

Социјално насиље – искључивање из групе и дискриминација ( одвајање дјетета од других на основу различитости, довођење у позицију неједнакости и неравноправности, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било којем основу.

Сексуално насиље и злоупотреба – укључивање дјеце у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности , за која нису развојно дорасла ( не прихватају, нису у стању да се са њом сагласе)и која има за циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе.

Насиље коришћењем информационих технологија – било какав облик слања порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом , путем веб страница, четовање којима је циљ повређивање, узнемиравање или било какво друго наношење штете дјетету ( увредљиве и пријетеће поруке, поруке непримјереног садржаја, изношење личних и породичних података, лажно представљање и употеба лажног идентитета , слање фотографија које вријеђају дјететово достојанство, подстицање говора мржње, искориштавање дјеце за порнографију, врбовање дјеце за проституцију и слично.

Злоупотреба дјеце – свако чињење или нечињење од стране појединца и/или институција , а које директно утиче или индиректно шкоди дјеци или им смањује могућност за безбиједан и здрав развој и/или их доводи у немоћан, неравноправан, зависан положај у односу на појединце и установу.

Занемаривање и немарно поступање – случајеви пропуштања да се дјетету обезбиједе услови за правилан развој у свим областима што доводи до угрожавања дјететовог здравља, физичког, менталног, духовног, моралног и друштвеног развоја.

Експлоатација дјеце – коришћење дјеце за рад или за друге активности за за потребе и корист других особа и/или установа ( сексуална експлоатација, дјечији рад, коришћење дјеце за вршење кривичних дјела, злоупотреба наркотика, киднаповање и профају дјеце у сврху радне или сексуалне експлоатације , а све их карактерише насиље над дјететом и економска корист, директна или индиректна.

 

Институције које предузимају мјере заштите дјеце од насиља, злостављања и занемаривања :

  • Васпино-образовне установе
  • Центри/службе за социјални рад
  • Здравствене установе
  • Полиција

У свим случајевима када центар/служба за социјални рад , од било кога или на било који начин, у свом раду ( путем писане пријаве, дојаве телефоном или усмено, сазнањем из медија или током поступка који се води пред центром или на други начин) има сазнања о насиљу над дјететом или сумња да је дијете жртва насиља, предузима  све потребне мјере пража одговарајућу помоћ и подршку, о учињеном насиљу врши пријаву полицији,  спроводи поступак ради остваривања права дјетета жртве насиља , а уколико је потребно предузима мјере за отклањање непосредне опасности за живот и здравље дјетета.