О Нама

Јавна установа Центар за социјални рад Лакташи је установа са јавним овлаштењима, која проводи мјере из области социјалне заштите / чија се дјелатност састоји у обављању послова социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старатељства, извршења васпитних мјера и мјера надзора, услуга социјалног рада и других послова утврђених Законом о социјалној заштити. Центар је основан 24.4.1998. године.

Дјелатност

Социјална заштита је дјелатност од општег друштвеног интереса којом се пружа помоћ лицима у стању социјалне потребе и предузимају потребне мјере у циљу спречавања настајања и отклањања таковог стања.

У спровођењу дјелатности социјалне заштите и социјалног рада Центар врши јавна овлашћења:

 • пружа прву стручну помоћ грађанима
 • рјешава у првом степену о остваривању права утврђених овим законом и одлукама о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области породично правне заштите и старатељства
 • ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку
 • пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из социјалне заштите
 • врши надзор над хранитељским породицама
 • води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења н аоснову евиденције
 • врши исплату новчаних права утврђених законом и другим прописима и правним актима
 • открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите
 • предлаже и предузима мјере у циљу задовољавања социјалних потреба грађана и прати њихово извршење
 • предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система социјалне заштите у локалним заједницама, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечије заштите и непосрдно пружа социјалне услуге