ПРОШИРЕНА ПРАВА

Одлуком Скупштине општине Лакташи дефинисана су проширена права:

  • Трошкови сахране корисника права из Закона о социјалној заштити
  • Једнократна помоћ у натури- помоћ за набавку лијекова
  • Једнократна помоћ у натури – помоћ за набавку хране
  • Помоћ у васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју
  • Помоћ пензионерима
  • Помоћ за превоз ђака
  • Право на становање уз подршку за жене и дјецу изложене насиљу, злостављању и занемаривању