Корисници

Корисници социјалне заштите су:

 1. Појединац, чланови породице или породица у цјелини који имају пребивалиште у Републици Српској а налазе се у стању социјалне потребе
 2. Страни држављани и чланови њихових породица, , лица са међународном правном заштитом која имају дозволу за боравак у Републици Српској
 3. Лице које није обухваћено тачком 1. и 2. а нађе се на територији Републике Српске може привремено остварити права из социјалне заштите под условима прописаним Законом о социјалној заштити

Корисник социјалне заштите је лице које се налази у стању социјалне потребе:

 1. Дијете
 • без родитељског старања
 • са сметњама у развоју
 • чији је развој ометен породичним приликама
 • жртва насиља
 • жртва трговине дјецом
 • са друштвено неприхватљивим понашањем
 • изложено социјално ризичним понашањима
 • коме је због посебних околности потребна социјална заштита

 

 1. Пунољетно лице
 • материјално необезбијеђено и за рад неспособно лице
 • са инвалидитетом
 • старије, без породичног старања
 • са друштвено негативним понашањем
 • жртва злоупотебе психоактивних супстанци
 • жртва насиља у породици
 • жртва трговине људима
 • коме је због посебних околности потребна социјална заштита