Једнократна новчана помоћ

Право на једнократну новчану помоћ обезбјеђује се појединцу, члановима породице или породици у цјелини који се тренутно нађу у стању социјалне потребе:

  • за дијете које се нађе у стању социјалне потребе због сиромаштва, претрпљене елементарне непогоде, ратног страдања, избјеглиштва, миграције, репатријације, смрти једног или више чланова породице, дуготрајног лијечења, отпуста из установе или других непредвидивих околности и
  • за пунољетно лице које се нађе у стању социјалне потребе због сиромаштва, дуготрајне незапослености, претрпљене елементарне непогоде, ратног страдања, избјеглиштва, миграције, репатријације, смрти једног или више чланова породице, дуготрајног лијечења, издржавања казне, отпуста из установе или других непредвидивих околности.

 

Документација потребна за остваривање правана једнократну новчану помоћ

  • захтјев за остваривање права,
  • фотокопија личне карте за пунољетне чланове домаћинства,
  • Извод из МКР (родни лист) за малољетне чланове домаћинства,
  • изјава о заједничком домаћинству (кућна листа),
  • доказ о материјалном и радном статусу за све чланове домаћинства, и
  • друга документација која може послужити службеном лицу као доказ у управном поступку