ЗДРАВО ТИЈЕЛО-ВЕДАР ДУХ!

Здравље представља висок степен опште функционалности организма, хармонију интелектуалних и психолошких функција. У ширем смислу здравље се дефинише као стање физичког, психичког и друштвеног благостања.

Више информација о начину његовања и очувања физичког и менталног здравља можете погледати у флајеру