Породична заштита

Породична заштита је регулисана одредбама Породичног закона, Закона о заштити од насиља у породици, Закона о социјалној заштити и других законских и подзаконских аката кроз сљедеће поступке:

  • Развод брака :
    • поступак мирења брачних супружника као обавезан дио бракоразводног поступка који воде судови,
    • поступак регулисања одржавања личних односа (посјете и сл.) родитеља са млљт. дјецом
    • поступак регулисања повјере малољетне дјеце једном од родитеља
  • Насиље у породици
  • Насиље, злостављање и занемаривање дјеце
  • Поступање према дјеци и малољетницима у сукобу са законом

Сви послови из породичне заштите обављају се тимски.

Поступак се одвија по Закону о општем управном поступку, који подразумијева; позивање, рад са странкама, прикупљање документације, доношење рјешења и сл. Добрим дијелом послови из породичне заштите извршавају се на терену – посјетом породици, сарадњом са другим органима и институцијама (МУП, Тужилаштво, здравствене установе, школе, судови, МЗ, предузећа).