Новчана помоћ

Право на новчану помоћ може остварити појединац неспособан за рад који нема властитих прихода или чији су укупни приходи за издржавање испод нивоа новчане помоћи утврђене законом, који нема вишак стамбеног простора, нема имовину из чије вриједности се могу обезбиједити средства за издржавање, који нема обвезнике издржавања ( Породични закон) или ако обвезници издржавања због објективних разлога нису у могућности и способни да га издржавају.

Право на новчану помоћ може остварити  и породица у цјелини ако чланови породице нису способни за рад , ако породица нема властитих прихода или ако су укупни приходи за издржавање испод нивоа новчане помоћи, ако немају вишак стамбеног простора, ако немају другу имовину из чије вриједности се могу осигурати средства за издржавање , који немају обвезнике издржавања ( Породични закон) или ако обвезници издржавања због објективних разлога нису у могућности и способни да их издржавају.

 

Документација потребна за остваривање права на новчану помоћ:

  • Захтијев за остваривање права
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Изјава о заједничком домаћинству
  • Увјерење да није корисник права из ПИО-а
  • Подаци о приходима
  • Подаци о имовини