ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА (КУХАНИ ОБРОЦИ)

На основу члана 8. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.39/14) и члана 7. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.66/16) Јавна установа Центар за социјални рад Лакташи објављује „Јавни позив за доставу понуда за набавку угоститељских услуга ( кухани оброци)“.

У прилогу Јавни позив и Изјава.