16 ДАНА АКТИВИЗМА БОРБЕ ПРОТИВ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА

Сваке године у периоду од 25. новембра до 10. децембра је Свјетска кампања 16 дана активизма борбе против насиља над женама. Насиље над женама се испољава као психичко, физичко, сексуално и економско насиље. Сваки облик насиља представља кршење основних људских права.

НАСИЉЕ ЈЕ КРИВИЧНО ДЈЕЛО.

Према подацима посљедњег истраживања о распрострањености и карактеристикама насиља према женама 47,3% испитаних жена у Републици Српској је током свог живота доживјело неки облик насиља од 15. године живота па на даље.

Сви грађани су  дужни одмах након сазнања, да је почињено насиље или да постоји основ сумње за тај чин , пријавити то ПОЛИЦИЈИ. Законом о заштити од насиља у породици Републике Српске је предвиђена новчана казна за прекршај сваког непријављивања насиља у породици.

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Po%C4%8Detak-kampanje-16-dana-aktivizma-2020.aspx

https://mondo.ba/Info/Drustvo/a1004830/nasilje-u-porodici-Gender-centar.html