Стручна едукација „Третман поремећаја понашања и емоција код дјеце и адолесцената“

У периоду од 06. до 08.12.2020. године учествовали смо на стручној едукацији „Третман поремећаја понашања и емоција код дјеце и адолесцената“. Едукација је организована у оквиру пројекта „Јачање интерсекторске сарадње и рефералног механизма подршке дјеци и њиховим породицама у Републици Срспкој“ који реализује Министарство здравља и социјалне заштиите Републике Срспке уз подршку Друштва психолога Републике Српске, УНИЦЕФ-а Босне и Херцеговине и партнера Владе Шведске.

Едукације се реализују у циљу јачања капацитета стручних особа центра за ментално здравље и центра за социјални рад и побољшања квалитета услуга за дјецу и адолесценте примјеном нових техника за превенцију развоја тежих сметњи и њихов опоравак

Последња обавјештења/aктивности